Жоба индикаторлары

Төменде негізгі тиімді көрсеткіштермен қатар «Трансэнерго» АҚ негізгі операциялық деректері көрсетілген. 2016 жылдың деректері төмендегі кестеде көрсетілген және жүйелі түрде жаңартылып тұрады.

Техникалық көрсеткіштерөл.бірлігі2016
Жылу энергиясын сатып алуГкал1 406 500
Жылу энергиясын өндіруГкал234 731
Электроэнергияны тұтыну/жылу энергиясымен қамтылған халықкВтс/Capita53
Жылумен жабдықтау/(жылыту алаңы x градус-тәулік саны)kcal/m2/°C64.2
Экологиялық көрсеткіштер  
CO2  шығарындыларыCO2 тонна/жылына66 092
Коммерциялық көрсеткіштер  
Жылытуды пайдаланатын тұтынушылар саныБірлік83 078
Есептеу аспаптарына сәйкес жылыту және ыстық су қызметтеріне төленетін сома / Жылыту және ыстық су үшін төленетін жалпы сома%41%
Нақты жиналған сома / Төлемге жататын сома%93%
Өтініштер саныБірлікМәліметтер жоқ
Кемінде 15 күн ішінде қаралған өтініштер саны / Келіп түскен өтініштердің жалпы саны%Мәліметтер жоқ
Шағымдар саныБірлікМәліметтер жоқ
Кемінде 15 күн ішінде қаралған шағымдар саны / Келіп түскен шағымдардың жалпы саны%Мәліметтер жоқ
Қаржылық көрсеткіштер  
Таза берешек / EBITDAмлн. теңге / млн.теңге4
Борышқа қызмет көрсету коэффициенті (DSCR) = (операциялық қызметтен ақша ағымы) / Борышқа қызмет көрсетумлн. теңге / млн. теңге0.99
Ұйымдық көрсеткіштері  
Қызметкерлер саны / Жылу беру қызметі бойынша тұтынушылар саныҚызметкерлер/ тұтынушылар8.46
Коммуникациялық көрсеткіштер  
Веб-сайтқа кірушілердің саныБірлікМәліметтер жоқ
Қоғамдық тыңдауларға келушілер саныБірлікМәліметтер жоқ