You are here

Жеке тұлғалар үшін

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ:

1. Шарт жасалғанда:

  • техникалық паспорт (түпнұсқа + көшірме);
  • үй кітабі (түпнұсқа + көшірме);
  • жеке куәлік (көшірме);

2. Анықтама берілгенде:

  • техникалық паспорт;
  • үй кітабі;
  • төлем туралы соңғы түбіртек;
  • пәтер ішінде ыстық су есептеуіш аспабы болса, бақылаушыдан нақты көрсеткіштерді жазып алғаны жөнінде акт.