You are here

Хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Қаржы Министрлігінің 11.12.2015 жылғы №648 Бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алудың жүзеге асыру Ережелеріне (әрі қарай - Ережелер) Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің 22.12.2016 ж. № 683 бұйрығының 426-1, 426-2, 426-3 т. сәйкес өзгертулер және толықтырулар енгізілді. Жеткізушінің ережелері:

Осы Қағидаларға тауар, жұмыс, қызмет (қызмет көрсетілген актісі) туралы мәліметтерді толтырумен Тапсырысшыға 22-1 қосымшаға (тауарды қабылдау-беру актісі) сәйкес үлгі бойынша тауарды қабылдау-беру актісін, 22-3 қосымшаға сәйкес үлгі бойынша атқарылған жұмыс актісін, көрсетілген қызмет актісін электрондық-сандық қолтаңбамен белгіленген веб-портал арқылы жолдайды;

Осы Қағидаларға 22-4, 22-5 қосымшаларға сәйкес үлгілер бойынша тауардың жергілікті мазмұны, тауар, қызмет туралы есеп электронды-сандық қолтаңбамен белгіленген веб-портал арқылы Тапсырысшыға келісімді міндеттемелерді толық орындағаннан кейін тауардың қабылдау-беру актісі;

Шот фактуралардың құжат айналымының Қағидаларына сәйкес электронды түрде жазылынып алатын электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы жазылынған  электрондық шот-фактураны рәсімдейді.

Жоғарыдағы айтылғанды назарға ала отырып, Сізден 426-1, 426-2,    426-3. тармақтарын басшылыққа алып құжаттарды ұсынған кезде шаралар қабылдауды сұраймыз.

Осыған байланысты, Сізден (тауарды қабылдау-беру актісі, қызмет көрсетілген, орындалған жұмыстар актісі,шот-фактуралар ) уақытылы қою үшін  электрондық түрде мемлекеттік сатып алу туралы шарттын орындалғаны туралы құжаттарды рәсімдеуді және «Трансэнерго» АҚ  ұсынуды сұраймыз. Анықтама үшін телефондар: 56-05-74, 54-74-11, 56-06-49.