You are here

Жеке есептеуіш аспабы неге қажет?

Ол судын массасын өлшеуге арналған. Жылу энергиясын есепке алу үшін коммерциялық есепке алу аспаптары қолданылуы тиіс, олардың типтері өлшем бірлігін қамтамасыз ететін Мемлекеттік тізіліміне еңгізілген. Сонымен қатар, бастапқы немесе мерзімді тексеру туралы құқығы бар белгісі болуы қажет.