You are here

Жалпыүйілік жылу есептеуіш аспабын қайда қондырады?Және ол не үшін қажет?

ЖЕА элеваторлық торапының қосылуында қондырады, өлшеу құралдары жиынтығын,жылу энергиясы мұрағатын сақтай отырып жылу энергиясынын көлемін, массасын анықтайды;